Alger er ikke altid grønne. Der findes også alger, der er gule, sorte og røde. Især rødalgerne er på fremmarch, og de er svære at bide skeer med.

Svære at komme til livs
På ældre bygninger af beton er rødalger yderst svære at komme til livs. Alderen gør betonen ”blød”, så en afrensning bliver alt for hård for underlaget.

Lige netop det problem havde man hos Dinel, som har hovedkontor i Odder og er en del af AURA koncernen. Udover at de røde alger skæmmede bygningen, var man også bekymret for, at begroningerne ville nedbryde overfladen og gør den ”åben” – noget der betyder, at facaden er mere modtagelig overfor snavs, fugt og flere algeangreb.

Alle alger fjernet
Almindelig algefjerner har svært ved at hamle op med rødalger. For at nulstille facaden brugte All Remove derfor et særligt middel, der får rødalgerne til at formulde. Derefter kunne hedvandsafrensning foregå meget mere nænsomt. Alle begroningerne blev fjernet fuldstændigt – og helt uden at ødelægge betonen.

Usynligt skjold mod fremtidige alger
For at mindske sandsynligheden for at rødalgerne vender tilbage, blev hele facaden imprægneret med Faceal Oleo. Den usynlige imprægnering fungerer som et skjold imod smuds og alger, som får langt sværere ved at gribe fat i materialet i mange år frem.