Preloader All Remove Danmark

Regulering af priser og tillæg

13. december 2023

Ordinære reguleringer af priser og tillæg sker én gang årligt.

Der kan forekomme situationer, hvor vi grundet ekstraordinære omstændigheder kan se os nødsaget til at justere yderligere.

Pr. 1. januar 2024 stiger vores miljøtillæg med 0,5pp.

Pr. 1. marts 2024 vil der ske justeringer af priser iht. prisindeks/kontrakter.