Københavns gamle befæstning rundt om byen var i gamle dage et værn mod fjendens krudt og kugler. I dag er Vestvolden mest ramt af graffiti.

Da man for over 100 år siden frygtede krig i København, byggede man en lang befæstningsvold rundt om byen. Den blev bl.a. brugt af omkring 50.000 soldater under 1. verdenskrig. I 1970’erne blev Vestvolden dog lavet om til et rekreativt område, så nu er det mest graffiti, der truer de gamle bygninger.

Fredskrudtmagasinerne ramt
Nogle af de i dag fredede bygninger kaldte man for fredskrudtmagasinerne. De blev brugt til at opbevare granater og krudt uden for krigstid. I dag er bygningerne fredede, og indtil for nylig hårdt ramt af graffiti.

Skånsom afrensning af graffiti
Naturstyrelsen gav i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen godkendelse til, at All Remove kunne få lov til at afrense de sarte overflader.

For både at tage hensyn til de gamle, fine mursten, beton- og træoverflader og naturen omkring bygningerne måtte der gås skånsomt til værks. Ikke desto mindre lykkedes det All Remove at fjerne al graffiti. Samtidig er der blevet indgået en aftale om et serviceabonnement, så ny ulovlig graffiti kan blive hurtigt fjernet.

Vil du vide mere om All Removes facaderens eller algerens? Så kontakt vores konsulent Michael Kjærulf på 70 10 07 07 eller via vores kontaktformular.