Preloader All Remove Danmark

Hedvands­afrensning med kemi

Når vi bruger kemi, tager vi både hensyn til miljøet og overfladen. Vi samarbejder eventuelt med Teknologisk Institut om at udvælge de rette løsninger.

Miljøvenlige løsninger
Hedvandsafrensning med kemi foregår på samme måde som normal hedvandsafrensning – forskellen er blot, at vi tilsætter kemien i vandet. Vi bruger altid løsninger, der er mest muligt miljøvenlige.

Sådan foregår en afrensning
Afrensningen sker ved et højtryk på mellem 50-90 bar. Vandet varmes op i et mobilt oliefyr til den rette temperatur og trykkes igennem en stråledysse, som spreder vandet og renser facadematerialet.

Stråledysserne kan justeres og tilpasses i forskellige grader alt afhængig af hvilken effekt, der skal opnås. Effekten kan også varieres på maskinen i form af vandmængde, temparatur og tryk – alternativt holder vi ganske enkelt større eller mindre afstand til materialet.

Prøve – før vi går i gang
Vi udfører en prøverensning på ikke kendte eller særligt vanskelige overflader, før vi går i gang med opgaven. Testen udføres altid i samråd med kunden, så udfaldskravet kan vurderes. Du kan se hvilken renhedsgrad, der kan forventes, og om der eventuelt skal tages højde for følgeskader.


Referencer