Preloader All Remove Danmark
rengoring miljo

Miljø

Hos All Remove tager vi hverken et sundt globalt miljø eller et godt arbejdsmiljø for givet. Derfor stræber vi også efter, at alle virksomhedens aktiviteter skal udgøre den mindst mulige belastning for miljøet.

Vi tager ansvar
Grundlæggende handler det om at tage ansvar. Det gør vi bl.a. på følgende måder:

 • Vi er opmærksomme på vores miljøindflydelse for eksempel ved indkøb, tilbudsgivning og indførelse af nye metoder.
 • Vi instruerer vores medarbejdere om korrekt håndtering af miljøskånsom kemi, remedier og metodik.
 • Vi ligger vægt på, at alle indkøb tager størst mulig hensyn til miljøet og foretrækker derfor kun leverandører, der er certificerede i forhold til ISO 9001, ISO 14.001 eller EMAS.
 • Alle produkter, som anvendes til daglig rengøring, skal som udgangspunkt være Svanemærket.
 • Hvis der findes brugbare alternativer, må ingen produkter fra Arbejdstilsynets seneste KRAN-liste anvendes i All Remove Danmark (K=Kræftfremkaldende, R=Reproduktionstoksisk, A=Allergifremkaldende & N=Neurotoksisk).
 • Overdosering må ikke forekomme, men skal undgås ved hjælp af grundig instruktion og efterkontrol.
 • Ingen idéer må forblive uafprøvede, når det drejer sig om at minimere belastningen af miljøet.
 • Der skal altid anvendes det mildeste middel til opgaven.

Realiserede miljøtiltag
Til dags dato har vi allerede foretaget en lang række miljøtiltag:

 • Alle kemikalier med klor- og phenolforbindelser er udgået.
 • Al emballage (plastposer, sække mv.) er fri for PVC.
 • Moderne teknologi har overtaget en lang række processer, som tidligere krævede store mængder papir.
 • Højteknologiske remedier, herunder mikrofiberklude, anvendes i dag næsten overalt hos vores kunder.
 • Antallet af forskellige kemikalier til daglig rengøring er minimeret og udgør som udgangspunkt blot fire.
 • Vi bruger ikke varmt vand, når vi anvender kemi.

Vil du vide mere om vores syn på miljøet, så kontakt os og hør mere.