Preloader All Remove Danmark

Privatlivs­politik for All Removes app

Her kan du læse vilkårene og privatlivspolitik for All Removes app

 

1. Generelt

1.1 For at bruge All Remove Danmark A/S’ (”vi”, ”vores” eller ”os”) applikationer skal du acceptere nedenstående brugerbetingelser.

1.2 Vores applikationer giver dig mulighed for at:

  • (a) Forespørge på opgaver og indhente tilbud
  • (b) Afgive direkte ordrer
  • (c) Indberette graffiti, hvis du har en abonnementsordning hos os

Du kan læse mere om applikationernes muligheder nedenfor under afsnit 3. om platformenes funktioner.

Applikationerne ejes og drives af All Remove Danmark A/S, CVR nr. 20 69 12 47, Fabriksparken 23, 2600 Glostrup. Det er muligt at kontakte os på telefon +45 70 10 07 07 eller e-mail info@allremove.dk.

1.3 Disse brugerbetingelser gælder for alle vores applikationer uanset platform, herunder website og mobilapplikationer (”platformene”).

1.4 For at gøre brug af platformene, skal du acceptere disse brugerbetingelser, som du bør læse grundigt igennem før du begynder at bruge platformene. I modsat fald, kan du ikke anvende platformene. Du må alene benytte platformene, hvis du er bosiddende i Danmark, og du skal være fyldt 18 år.

1.5. For information om, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med brugen af platformene, henvises til vores privatlivspolitik.

2. Oprettelse af brugerprofil

2.1 For at optimalt udbytte af platformene skal du oprette en brugerprofil hos os. Oprettelse af en brugerprofil forudsætter, at du som minimum angiver dit navn, din e-mailadresse, dit mobiltelefonnummer, en postkode samt opretter en adgangskode. Ved oprettelsen tildeles du et unikt kundenummer, som vi anvender til at identificere dig. Hvis du giver samtykke til det, vil vi tillige indsamle dit samtykke for at sikre entydig identifikation af dig.

2.2 For at blive kunde hos os, er det nødvendigt for os at foretage en kreditvurdering. Vi vil gerne give dig et uforpligtende tilbud ud fra de informationer, du giver os, men indgåelsen af aftale om udførelse af arbejde forudsætter indgåelse af en skriftlig samarbejdsaftale, som skal underskrives af den/de tegningsberettigede hos den kunde/juridiske enhed, der skal betale for arbejdet. 

2.3 Alt efter, hvilke funktioner på platformene du gør brug af, kan det tillige være nødvendigt at oplyse en række yderligere oplysninger, som f.eks. udførelsesadresse, ejendomsadministrator, ejer, nærmere beskrivelse af opgaven mv.

2.4 Du er ansvarlig for, at dine oplysninger altid er korrekte. Såfremt du ønsker at foretage ændringer i de oplysninger, du har registreret i din brugerprofil, f.eks. ønsker at ændre dine kontaktoplysninger, kan sådanne ændringer foretages på platformene eller ved at kontakte vores kundeservice på info@allremove.dk.

3. Appens funktioner

3.1. Platformene giver dig mulighed for at:

  • (a) Forespørge og indhente et uforpligtende tilbud
  • (b) Oprette dig som bruger, så du kan mindste tidsforbrug på at indtaste de samme oplysninger
  • (c) Indberette graffiti, hvis du har et abonnement hos os

3.2 På platformene deler du oplysninger om dig selv med os. Ud fra de oplysninger du deler med os, udarbejder vi et prisoverslag til dig. Vi er ikke ansvarlige for upræcis, manglende eller misfortolkede oplysninger. Vi anbefaler, at du i tillæg til disse generelle betingelser for brug af platformene læser vores salgs- og leveringsbetingelser grundigt igennem, før du tager en købsbeslutning.

Du skal/kan også acceptere, at vi kan sende dig notifikationer. Det er ikke et krav at tillade denne dataindsamling for at blive kunde hos os generelt. Du kan til enhver tid trække tilladelsen tilbage, men det kan have betydning for dine priser og vilkår.

Tilbuddet, der genereres på platformene er baseret på de oplysninger, du har givet. Det er ikke bindende for os at udføre en opgave for dig baseret på tilbuddet. Hvis du har spørgsmål til tilbuddet inklusiv prisen, er du velkommen til at ringe til vores Kundeservice på +45 70 10 07 07 eller e-mail info@allremove.dk. Når du godkender tilbuddet behandles det som en anmodning i vores system, og det kan ske, at anmodningen afvises, og vi ikke kan tilbyde dig en løsning. I dette tilfælde opkræver vi naturligvis ingen betaling.

Du får besked over e-mail, hvornår det tilbud, du har fået i app’en, vil udløbe.

Vi vil i nogle tilfælde sende dig e-mails, f.eks. for at gøre opmærksom på, at det tilbud, du har fået, er ved at udløbe, hvis vi har fået dit samtykke til at måtte sende dig sådanne e-mails.

Vær opmærksom på, at vores ydelser ikke er tilgængelig for alle adresser i Danmark. Vi forbeholder os retten til, ikke at tilbyde dig en ydelse, f.eks. hvis din adresse falder udenfor vores dækningsområde.

3.3 Punkt b) og c) er kun relevante, hvis du er kunde hos os.

3.4 b) På platformene kan du se og ændre dine oplysninger og privatlivsindstillinger. Som nævnt ovenfor er du ansvarlig for, at dine oplysninger altid er korrekte og opdaterede. Vær opmærksom på, at ændring af dine oplysninger m.v. kan have betydning for dine priser og vilkår.

3.5 c) Hvis du vælger at indberette en opgave, vil den information du giver os om opgaven, blive gennemgået og verificeret. Vi forbeholder os retten til at bede om yderligere oplysninger om din opgave, før vi kan afgive et tilbud. En Kundeservicemedarbejder vil muligvis have behov for at kommunikere med dig i forbindelse med opgaven.

Der kan forekomme automatiske afgørelser, hvor platformenes algoritme giver dig svar på din forespørgsel. Der er tilfælde, hvor en opgave afvises på baggrund af det data, som du selv indberetter. Hvis dette er tilfældet bliver du oplyst om grundlaget for den specifikke afvisning, og du har mulighed for at ringe eller skrive til vores Kundeservicemedarbejdere for at få dette uddybet, tlf. + 45 70 10 07 07 eller e-mail info@allremove.dk.

4. Lokationsdata

4.1. For at bruge og/eller købe vores ydelser skal/kan du tillade, at platformene registrerer din lokation. Vi bruger sporingen til at oprette en præcis placering af det graffiti, du har indberettet til os, i vores systemer, som bruges til at levere vores ydelser og forbedre vores services.  

4.2 Det er ikke et krav at tillade denne dataindsamling for at blive kunde hos os generelt. Du kan til enhver tid trække tilladelsen tilbage, men det kan have betydning for dine priser og vilkår.

5. Adgang til platformene

5.1 Platformene kræver i nogen udstrækning, at dit device har internetforbindelse for, at du kan anvende platformenes funktionaliteter. Platformenes kvalitet, hvad angår hastighed og brugervenlighed, kan variere afhængigt af devicemodel samt netværkshastighed. Vi påtager os intet ansvar for din internetforbindelses og telefonabonnements eventuelle påvirkning af platformenes anvendelighed.

6. Kommunikation

6.1 Du vil løbende blive orienteret om vigtige informationer, f.eks. ændringer af disse brugerbetingelser, via den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, og/eller via sms og/eller push-beskeder på platformene.

7. Markedsføring ved brug af anden elektronisk post

Såfremt du har spørgsmål, kommentarer, ris eller ros vedrørende app’en og brugen heraf, kan du kontakte All Remove Danmark A/S på info@allremove.dk.

7.1 Hvis du har givet samtykke til det, vil du løbende modtage opslag med relevant markedsføringsmateriale på e-mail. Du kan til enhver tid framelde dig modtagelse af markedsføringsmateriale på platformene eller direkte i bunden af markedsføringsmaterialet.

7.2 Såfremt du på krænkende vis måtte opleve, at markedsføring ikke stemmer overens med lovgivningen eller på anden måde er af krænkende karakter, er du velkommen til at anmelde dette til os. 

8. Sikkerhed

8.1 Din adgangskode er personlig, og du skal til enhver tid behandle adgangskoden fortroligt. Du må aldrig gøre din adgangskode tilgængelig for andre.

8.2 Såfremt der opstår misbrug af din adgangskode, eller du mistænker dette, skal du straks meddele os herom, hvorefter vi kan spærre din brugerprofil. Hvis vi mistænker misbrug af din brugerprofil, kan vi altid spærre din profil. Vi er i disse situationer uden ansvar over for dig eller tredjemand.

9. Rettigheder

9.1 Vi har samtlige rettigheder, herunder ophavsret, ejendomsret, varemærkeret mv., til platformene.

9.2 Som bruger får du en ikke-eksklusiv brugsret til platformene. Vi kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.

10. Betaling

10.1 Når du opretter en brugerprofil på en af platformene hos os er det omkostningsfrit, og du vil ikke blive opkrævet et løbende gebyr.

11. Drift m.v.

11.1 Vi søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser på platformene, men kan ikke garantere, at sådanne ikke forekommer. Vi hører gerne fra dig, såfremt du oplever sådanne forhold.

11.2 Vi søger at sikre, at platformene, altid er tilgængelige, men kan ikke garantere dette. Herunder kan platformene være utilgængelige i forbindelse med vedligeholdelse, og vi er berettiget til at tilføje eller fjerne funktioner på platformene. Vi bestræber os på at orientere dig på forhånd, såfremt der forventes utilgængelighed eller såfremt funktioner fjernes.

11.3 Vi er ikke ansvarlige over for dig i tilfælde af fejl, mangler, driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet.

12. Udmeldelse og ophør

12.1 Du kan til enhver tid og uden varsel slette din brugerprofil, hvis du ikke længere ønsker at anvende vores tjenester. Du kan slette din brugerprofil direkte på platformene under “Kontoindstillinger” eller ved at kontakte vores Kundeservice på info@allremove.dk. Såfremt du sletter din brugerprofil, vil data om din brugerprofil blive slettet for bestandigt, og vi har ikke mulighed for at tilbagekalde denne data, ej heller på din opfordring. Alle oplysninger i relation til udførte opgaver og afgivne tilbud slettes dog ikke automatisk ved sletning af brugerprofil.

12.2 Vi kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af platformene og eventuelt slette din brugerprofil, f.eks. i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd og/eller forsøg på misbrug af tjenesten.

12.3 Såfremt du bestiller tilbud på vegne af et firma, hvor du ikke har – eller har haft – ret til at disponere, f.eks. fordi du er fratrådt, vil du hæfte personligt for disse opgaver.

13. Ansvar

13.1 Vi kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for din brug af platformene.

14. Kommunikation og ændringer

14.1 Du vil løbende blive orienteret om vigtige informationer, f.eks. ændringer af disse brugerbetingelser, via den e-mail adresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, og/eller via sms og/eller push-beskeder på platformene.

14.2 Vi kan til enhver tid og uden varsel berettiget ændre disse brugerbetingelser, såfremt ændringerne ikke er til væsentlig skade for dig som bruger. Vi vil orientere dig om nye betingelser via den e-mail adresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, og/eller via sms og/eller push-beskeder på platformene.

14.3 Såfremt du ikke accepterer eventuelt ændrede betingelser, skal du ophøre med brugen af platformene, og vi er berettiget til at slette din brugerprofil. Dette kan dog have betydning for dine priser og vilkår.

14.4 Ændringer træder i kraft 10 dage efter, at de er fremsendt til dig. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer af brugerbetingelserne, vil ikrafttræden efter omstændighederne kunne ske efter et længere varsel.

15. Behandling af personoplysninger

15.1. Privatlivspolitik: Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles på platformene. Når du opretter en profil og/eller benytter platformene, indsamler og behandler vi oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne give dig et tilbud. For yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder til hvilke formål personoplysningerne anvendes til, henvises til vores privatlivspolitik.

16. GDPR

16.1 Vi indsamler data om, hvordan du anvender app’en. Sådanne data gør det muligt at indsamle informationer fra dit besøg på platformene. Konkret anvendes data om dit besøg til:

  • (a) Statistik om, hvordan du bevæger dig rundt iapp’en, f.eks. hvor tit du bruger platformene, hvilke funktioner, der benyttes mest, samt hvordan de benyttes. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen
  • (b) Vedvarende log-in så du ikke skal logge på, hvis du forlader platformene for en kort stund

17. Adgang til kamera og mikrofon

17.1 Du kan give tilladelse til, at vi får adgang til dit kamera og mikrofon. Adgang til kamera og mikrofon betyder, at du kan tage billeder/videoer i forbindelse med en forespørgsel. Du kan til enhver tid begrænse vores adgang til kamera og mikrofon ved at ændre indstillingerne i din telefon.

18. Lovvalg og værneting

18.1 Disse brugerbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå mellem dig og os vedrørende disse brugerbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Københavns Byret, medmindre andet følger af ufravigelige forbrugerregler.

19. Kontakt

Vi har samtlige rettigheder, herunder ophavsret, ejendomsret, varemærkeret mv., til platformene.

19.1. Såfremt du har spørgsmål vedrørende platformene og vores tjenester, kan du kontakte os på info@allremove.dk.

 

Senest revideret den 1. april 2021