To tunneller i Køge gjort venlige med hvid betonlasur

Sygehuset i Køge er ved at blive udvidet. Det betyder mere trafik på vejene, og derfor udvider man nu Stensbjergvej – en af Køges travleste veje – til fire spor. 

Trafik under vejen
For at få trafikkens bløde trafikanter til at bruge de to tunneller, der løber under Stensbjergvej, har Køge Kommune besluttet af rense tunnellerne fri for graffiti og male dem hvide.

All Remove har derfor afrenset al beton på vægge og lofter i begge tunneller og bagefter påført Faceal Color i basic white.

Trygt at tage tunnellen
Tunneller kan let virke mørke og farlige. Især om vinteren, hvor dagens lyse timer er begrænsede. Takket være den hvide farve er tunnellerne nu mere indbydende, og cyklister og gående kan komme mere sikkert over den trafikerede vej.