Preloader All Remove Danmark
Snerydning

Vinterservice

Når frosten kommer om vinteren, kan sne og glatte fortove og gangarealer være yderst farlige. Beboere i en ejendom, især ældre, kan komme alvorlig til skade, og også i virksomheder udsætter man gæster, medarbejdere og andre for fare ved ikke at få udført glatførebekæmpelse på udearealerne, herunder på parkeringspladserne.

Løbende aftaler eller ad hoc
Vinterservice indgår som regel i en ejendomsservice-aftale eller som en del af den faste udendørs-service hos en virksomhed, men vinterservice kan også bestilles efter behov. All Remove tilbyder både faste løsninger og ad hoc opgaver. Vores vinterservices indbefatter:

  • Snerydning af mindre arealer, fx trappetrin og indgangspartier, med kost eller sneskovl
  • Snerydning af større arealer med sneplove, sneslynger og andre maskiner 
  • Saltning 

Samarbejder med de største
For at kunne servicere alle vores kunder samarbejder vi med nogle af de største af landets virksomheder inden for vinterservice. De har bl.a. en stor vognpark, der gør det muligt, at vi kan tilbyde snerydning på større arealer, fx parkeringspladser og større ud- og indkørsler.