Preloader All Remove Danmark
Snerydning

Vinterservice

Når frosten kommer om vinteren, kan sne og glatte fortove og gangarealer være yderst farlige. Beboere i en ejendom, især ældre, kan komme alvorlig til skade, og også i virksomheder udsætter man gæster, medarbejdere og andre for fare ved ikke at få udført glatførebekæmpelse på udearealerne, herunder på parkeringspladserne.

Vinterservice indgår som regel i en ejendomsservice-aftale eller som en del af den faste udendørs-service hos en virksomhed, men vinterservice kan også bestilles efter behov. All Remove tilbyder både faste løsninger og ad hoc opgaver. Vores vinterservices indbefatter:

  • Snerydning af mindre arealer, fx trappetrin og indgangspartier, med kost eller sneskovl
  • Snerydning af større arealer med sneplove, sneslynger og andre maskiner 
  • Saltning