I hverdagen er der masser af aktivitet på Avedøre Holme. 9.000 mennesker arbejder i det store industriområde, der huser næsten 400 virksomheder.  

Selvom der egentlig ikke er mange fabrikker på de gamle industrigrunde, bliver facaderne i området alligevel beskidte. Smuds fra trafikken og alger fra havet angriber overfladerne, der får mørke render ned ad siderne.

Grundig afrensning i de små sprækker
Det var især sket hos Electrolux Professionel, der leverer hvidevarer til vaskerier og storkøkkener. Deres ejendom blev opført i starten af 80’erne, og igennem tiden havde smuds fra luften sat sig fast i de mange små sprækker i søstensfacaden.

Efter påføring af et mildt rensemiddel kunne All Removes medarbejdere spule smuds og snavs væk fra revner og sprækker, så bygningen efter behandlingen fremstod lysere og renere.