Ophævelsen af kommunernes anlægsloft har gjort det muligt at udføre tiltrængte vedligeholdelser over hele landet. I Brøndby Kommune kunne man langt om længe få fjernet algerne på Brøndby Sejlklub.

For at undgå økonomisk overophedning har skiftende regeringer i mange år indført et såkaldt anlægsloft for kommunerne.

Anlægsloftet er en grænse for, hvor meget kommunerne må bruge på vedligeholdelse og nybyggeri. Men på grund af coronakrisen ønskede regeringen nu at gøre det omvendte – nemlig at booste økonomien. Derfor blev anlægsloftet fjernet.

Fra solstrålegul til algegrøn
Fjernelsen af anlægsloftet har bl.a. været til gavn for Brøndby Sejlklub, hvis bygning var hårdt ramt af alger. Facaden, der plejede at stråle som solen, var blev kedelig og tilsmudset på grund af grønne alger. Det gik især ud over Restaurant Albatrossen, som også holder til i det gule murstenshus.

All Remove har årelang erfaring med facaderens og at fjerne alger, og derfor tilbød vi Brøndby Kommune at afrense sejlklubbens facader og få den oprindelige farve til at komme til sin ret igen.

Klar til sommeren
På ganske kort tid lykkes det at få sat opgaven i gang og udføre arbejdet. Overfladerne blev først sæbet ind i algerens, og derefter blev facaden fuldstændigt rengjort med vand. Til sidst fik facaden en ARD-imprægnering for at beskytte den i årene frem.

Nu stråler Brøndby Sejlklub og Restaurant Albatrossen igen som solen. Og klubbens medlemmer og restaurantens gæster kan i de kommende somre glæde sig over en velholdt og ren bygning på havnen.

Vil du vide mere om opgaven? Så kontakt vores konsulent Michael Kjærulff på 70 10 07 07 eller via vores kontaktformular