Den 1. oktober vandt All Remove en licitation om at fjerne graffiti i København S. Området dækker strækningen fra Vesterbro og Valby til en god del af det øst- og vestlige Amager.

Nye biler i bybilledet
Aftalen med Københavns Kommune løber i de kommende fire år, hvor vi skal fjerne graffiti fra skilte, facader, tunneller og meget andet af kommunens udstyr.

Borgerne i området kommer derfor til at se mere til vores køretøjer, der er kendetegnet ved at være helt sorte og have All Removes prikkede logo i sølv på siderne.

Fordele for flere
Men det er ikke kun borgerne, der kan få gavn af den nye aftale. Fordi vi nu endnu oftere befinder os i området, vil også erhvervslivet, butikker, ejer- og andelsforeninger og andre kunne opnå særpriser på graffiti-afrensning.

Man skal blot kontakte os og spørge om en særaftale om fjernelse af graffiti.