Et rent busskur er desværre et sjældent syn. I stedet er læskurene ofte overdynget med graffiti, tags og klistermærker. Hærværket er ikke alene grimt, i nogle tilfælde er budskaberne også direkte stødende. Det skaber utryghed for de ventende passagerer, og hærværket kan have en sneboldseffekt, der giver mere graffiti og hærværk i nærområdet.

Svendborg Kommune er løbende blevet gjort opmærksomme på problemet fra byens borgere og andre instanser. De henvendte sig jævnligt til kommunen, når et busskur trængte til en omgang. Men nu har kommunen imidlertid besluttet at sætte proaktivt ind imod den ulovlige dekorering.

Afrensning fire gange årligt
For at sikre at kommunens læskure derfor får mere opmærksomhed og generelt fremstår renere, har kommunens Center for Ejendomme og Teknisk Service indgået aftale med All Remove Danmark A/S om en systematisk vedligeholdelse. Aftalen sikrer, at alle kommunens 63 læskure bliver renset helt fri for graffiti fire gange om året. 

Den nye anti-graffiti løsning blev påbegyndt med en grundig rengøring af samtlige busskure, der nu fremstår langt mere rene og pæne end tidligere. Og Svendborg Kommunes borgere og besøgende kan se frem til renere busskure i fremtiden.

Læs mere om aftalen på fyens.dk