Før i tiden var eternit noget man forbandt med asbest, men den tid er forbi. I dag bruger man eternit masser af steder, især under det mere generelle navn: Fiberbeton – som er formstøbt cement forstærket med cellulose- eller plastfibre.

Inde midt i Aarhus finder man en moderne ejendom, der er bygget med eternit-facadeplader. Desværre er materialet generelt meget åbent i overfladen, og derfor havde alger og smuds fra trafikken sat sig fast i overfladen.

All Remove fik til opgave at afrense de sarte facadeplader og gik fornyligt i gang med den vanskelige proces. Fra liften blev der skrubbet og skuret, og stykke for stykke blev bygningen gjort ren. I alt kom vi igennem ca. 250 m2 eternit-plader, der nu er helt rene og lyse igen efter den grundige facaderens.