Preloader All Remove Danmark
All Remove Danmark logo på mobil og tablet
klargoring af byggepladser

Klargøring af byggerier

På byggepladser hjælper All Remove med en lang række specialservices i forbindelse med klargøring af et byggeri.  

Støvbinding & imprægnering
Overfladebeskyttelse af følgende typer:

Vores produkter beskytter mod fugt og oliebaserede væsker.

Fjernelse af markeringer
Afrensning af malede markeringer på:

 • Fliser
 • Søjler
 • Beton
 • Gulve
 • Trapper
 • Døre
 • Andet 

Anti-graffiti
Afrensning af graffiti og fremtidig beskyttelse imod graffiti. Vi beskytter også i selve byggeperioden.

Oliespild
Oliespild på fliser samt stænk og sprøjt fra hydraulik fjernes.

Kalkslør
Afrensning af beton-kalkslør fra:

 • Facader
 • Teglsten
 • Vinduer
 • Andet

Afrensning af voks
Fjernelse af voks på forskellige typer overflader

 • Facader
 • Teglsten
 • Mursten
 • Andet

Facaderens
Kemisk facaderens med koldt og varmt vand

Glaspolering
Glaspolering af kalkløbere og mindre striber, som slibes og poleres væk.

Imprægnering af stål
Alle hårde overflader på trapper, elevatorer m.m.

 • Gelændre
 • Stålplader
 • Plexiglas
 • Glas
 • Elevatorpaneler
 • Andet

Fungerer mod fugt, graffiti og snavs

Asfalt afrensning
Bitumen eller asfalt afrensning af:

 • Veje
 • Kantsten
 • Sokler
 • Andet

Nedvaskning
Renvands-nedvaskning af:

 • Facader
 • Stålplader
 • Fliser
 • Glas
 • Andet

Fjernelse af overfladerust
Overfladerust fra køreplader mv. kan fjernes. Rust, som skyldes jern inde i betonen, vil komme frem igen.

Afrensning af lifte
Afrensning af lifte for beton, graffiti, olie, snavs mv.

Rengøring af skurvogne
Rengøring af skurvogne og opfyldning af forbrugsvarer.

Håndværkerrengøring
Håndværkerrengøring løbende i byggeperioden og slutrengøring.

Ejendomsservice
Fejning, trappevask, grønt arbejde, vinduespudsning mv.

Gulvimprægnering
Betonimprægnering til gulve i fire glansnuancer:

 • Ultra mat
 • Mat
 • Blank
 • Meget blank

Diffusionsåben og meget slidstærk.

Afsyring
Afsyring af løbere fra søjler og beton.

Indfarvning
Indfarvning af beton med lasur-imprægnering. Fås i mere end 100 farver med toning 10-100%.