Da en ejendom i København fik nye altaner, matchede farven i fiberbetonen ikke kantbånd, friser og underfacade. Heldigvis kunne All Removes betonlasur rette op på problemet.