I Hvidovre holder man ulovlig graffiti væk ved hjælp af fugle. Men selvom kunsten har en præventiv effekt, skal den alligevel beskyttes.