Der stilles store krav til sikkerheden, når tunneller, parkeringskældre og lignende skal imprægneres og anti-graffiti beskyttes. Selvantændelige produkter kan naturligvis ikke benyttes, ligesom produkter der kan sprede flammer eller giftdampe under en brand også er fuldstændigt udelukkede.