PSS 20 og Faceal Oleo er blevet brandgodkendt

Der stilles store krav til sikkerheden, når tunneller, parkeringskældre og lignende skal imprægneres og anti-graffiti beskyttes. Selvantændelige produkter kan naturligvis ikke benyttes, ligesom produkter der kan sprede flammer eller giftdampe under en brand også er fuldstændigt udelukkede.

I forbindelse med beskyttelsen af Ny Nørreport er All Removes produkter PSS 20 og Faceal Oleo blevet testet. Undersøgelsen af produkterne indbefattede blandt andet en IMO flammespredningstest på ubrændbart underlag. Produkterne bestod alle tests og er derfor nu EU-godkendte i forhold til brand.