Preloader All Remove Danmark
All Remove Danmark logo på mobil og tablet

Der er stigende fokus på at sænke omkostningerne til drift og vedligehold af offentlige og private bygninger og anlæg. Ved at se driften i større sammenhænge, hvor viden om materialernes egenskaber tages i betragtning og hvor konstruktionsmæssige detaljer gentænkes og raffineres, kan der på kort og lang sigt opnås ganske store besparelser, både i driftregnskabet og i miljøregnskabet.

Program

14.30 Velkomst

14.40 Bygherren – vi ser tingene i et større perspektiv

Taler: Jørgen Lang, direktør, Forskningfondens Ejendomsselskab (FEAS)
FEAS ejer og administrerer over 100.000 kvadratmeter erhvervs- og undervisningsejendomme samt gæsteboliger. FEAS arbejder målrettet med at optimere og nedbringe omkostningerne til drift og vedligehold på den lange bane. Jørgen Lang vil give eksempler på udfordringer og løsninger.

14.55 Kommunen: Nytænkning flytter anlægsomkostninger til driftomkstninger

Taler: Jesper Schrøder, Drifts- og udviklingschef, Københavns Kommune
Ud fra erfaringerne med driften af et større offentligt anlæg, Amager Strandpark, vil Jesper Schrøder skitsere hvordan planlægning og budgettering på tværs af kommunale afdelinger, har givet driftmæssige besparelser. Han vil også berøre de miljømæssige aspekter ved betonanlæggets forlængede holdbarhed.

15.10 Rådgiveren: Materialeviden og bygningsdesign der tager hensyn til drift og vedligehold

Taler: Kasper Friis Riiskjær, senior konsulent, COWI A/S, Aarhus
Hvis man vil opnå besparelser for drift og vedligehold, kræver det indgående kendskab til forskellige byggematerialers egenskaber og holdbarhed. Kasper Friis Riiskjær vil  vise eksempler på hvordan materialevalg og detaljer påvirker drift og vedligehold i bygningens levetid.

15.30 Leverandøren: Ny teknologi giver langsigtede besparelser

Taler: Peter Landau, All Remove Danmark A/S
Med udgangspunkt i tre typer materialer; puds på isolering, natursten og hvid beton, gives eksempler på patinering/tilsmudsning og på hvordan materialerne kan bevare sit oprindelige udseende og funktion. Det vil også blive belyst hvordan imprægnering kan indgå som en del af en konstruktion, i forbindelse med vandafledning og nedbringelse af vægt fra fugtophobning.

15.45 Spørgerunde

16.00 Networking

Vand, frugt, kaffe, the og kage

Gratis tilmelding

Vi har et begrænset antal pladser på 30-35 personer, så tilmeld dig nu ved at skrive til seminar@allremove.dk