Istapper 2IMG2

Vinterservice indgår som regel i en ejendomsservice aftale, men kan også bestilles efter behov.

Fjernelse af istapper er blevet et stort problem de seneste år med strenge vintre, og her har All Remove erfaringen og kapaciteten til at rykke hurtigt ud, inden istapperne bliver til fare. Ved bestilling af fjernelse af istapper er det vigtigt at oplyse hvor højt istapperne sidder, så vores folk kommer ud med den rigtige størelse lift. Typisk afregnes der for den tid det tager at fjerne istapperne.

Vinterservices:

  • Glatførebekæmpelse i form af snerydning og saltning
  • Fjerne istapper