TNT

Afrensning af graffiti på varebil fra TNT.

References