Mens metrobyggeriet foregår under jorden, får kunstnere og amatører lov til at udsmykke de høje, grønne vægge, der tårner sig op omkring de kommende Metrostationer.