Trafikken er tæt på Silkeborgvej, når billister skal ind og ud af Århus. Ved City Vest er der derfor en smutvej under vejen, så de bløde trafikanter kan komme helskindet i indkøbscenteret.

Overmalet med graffiti
Problemet var bare, at den ca. 40 meter lange gangtunnel var overmalet med graffiti. All Remove har tidligere gjort adskillige tunneller trygge ved at fjerne graffiti, og derfor bad Århus Kommune os om at afrense vægge og loft og gøre smutvejen pæn igen.

Grå gradienter
Først blev 674 m² vægge og lofter afrenset for graffiti og derefter behandlet med en silikatisk facadebeskyttelse. Efterfølgende applikerede vi et sandwich-lag af den kulhydratbaserede, reversible og usynlige PSS-20 behandling, som sikrer mod fremtidig graffiti.

Nu kan de bløde trafikanter igen trygt tage smutvejen til indkøbscenteret.