I en virustid, hvor de fleste bliver hjemme, er det nogle steder blevet nemmere at afrense graffiti. Det var tilfældet på Hellerupvej, der nu har fået en længe ventet afrensning.

Ligesom andre mærker vi også coronavirussens indflydelse. Mange arbejder hjemme, og hygiejnen er skærpet markant – på kontoret, i vores biler og i udførelsen af vores arbejde.

Åbner op for nye opgaver
At der nu næsten ingen mennesker og trafik er på offentlige pladser, stationer og veje, åbner dog op for, at vi kan tage hånd om nogle helt særlige opgaver, som ellers normalt ville være vanskelige at udføre.

For eksempel bad Gentofte Kommune os om at afrense graffiti på en strækning på Hellerupvej – under togbanen. Et sted, der normalt ville have været utroligt vanskeligt at afrense på grund af trafikken.

Granitsten hårdt ramt af graffiti
Med masser af plads omkring sig gik vores graffiti-afrensere derfor i gang med at smøre kemi på de mange granitsten, der bærer broen til togene. Derefter blev al graffiti spulet væk og til sidst blev overfladerne beskyttet imod ny graffiti.

Nu er Hellerupvej igen nydelig, og for de gående er gangstien under skinnerne blevet mere tryg at færdes på – især om aftenen, hvor det kan være meget mørkt.