Ved Søndersø i Viborg har Viborg Kommune omdannet et 10 hektar stort tidligere moseområde til en ny moderne regnpark.

Den nye regnpark kan både håndtere store mængder regnvand og rense vandet, inden det løber ud i Søndersø. Det sikrer området mod skybrud og mindsker fosfor- og kvælstofudledningen til Søndersø.

Men regnparken er mere end bare en rensedam. Den er også blevet omdannet til en rekreativ park, hvor der kan afholdes teaterforestillinger, udstillinger, orienteringsløb, spejderlejre og meget mere.

Arkitektfirmaet, Møller og Grønborg, har arbejdet på projektet siden 2013, og inden områdets åbning i juni måned i år har All Remove udført et præventivt arbejde med at imprægnere og anti-graffiti beskytte det nye offentlige byrum.

All Remove har imprægneret mange af områdets betonelementer – både sider på broer og mange betonflager. De røde stålkonstruktioner, der løber som en rød tråd igennem parken, er også blevet beskyttet mod graffiti. De vil nu fremstå uspolerede og flotte i mange år frem i den smukke regnpark.