For at beskytte et nyt kunstværk foran Hendriksholm Skole bedst muligt har All Remove imprægneret og anti-graffiti behandlet tre bronzestatuer og 54 byggesten.