Fjernvarmerør gjort grundigt rene efter skadedyr

Når langt de fleste københavnere åbner for det varme vand i deres vandhane eller tænder for radiatoren, kommer det varme vand fra Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR.

HOFOR leverer hver dag tusindvis af liter vand og damp ud igennem fjernvarmenettet til københavnerne. Vandet og dampen kommer fra en lang række kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, som er fordelt rundt omkring i byen.

Skadedyr i toppen af fabriksbygning
I en ældre bygning, som HOFOR fører tilsyn med, havde en hær af fugle søgt ly på de øverste etager – højst sandsynligt på grund af varmen fra de store fjernvarmerør. Resultat var, at gangbroer, rør og ledninger var blevet yderst ulækre og beskidte af fjer og fugleklatter.

”Jeg kontaktede All Remove, der satte sig grundigt ind i opgaven og kom med forslag til, hvordan den skulle løses. Deres tilbagemeldinger var hurtige, og jeg fik fra start en oplevelse af, at jeg havde at gøre med et professionelt firma,” siger Steen Martin Andersen, der er fagkoordinator for driften af fjernvarmenettet hos HOFOR.

Risikofyldt arbejde
At gøre rent efter skadedyr er imidlertid ikke ufarligt. Hvis man ikke ved, hvad man gør, kan arbejdet være farligt for helbredet på grund af smittefare fra skadedyrene. Den slags tager vi i All Remove meget alvorligt.

Med det rette udstyr og professionelt uddannede medarbejdere blev der gået systematisk til værks. All Remove foretog en grundig afrensning af alle stiger, trapper, gangbroer, reposer, gitre og lignende. Et tykt lag af fugleklatter blev vasket væk, og der blev båret fjer bort. Derudover blev de ødelagte gitre sat op igen, så skadedyrene holdes ude i fremtiden.

Alle spor vasket væk
Efter flere dages arbejde kunne All Remove fremvise fuldstændigt rene gange og arealer.

”Jeg er yderst tilfreds med den service og ydelse, vi har betalt for. Lige fra start synes jeg, der har været en god dialog og sparring om, hvordan opgaven skulle løses. Jeg vil fremadrettet benytte os af det gode samarbejde,” slutter Steen Martin Andersen.