business meeting 3

All Remove har i mere end 20 år indsamlet erfaring gennem praktisk arbejde. Vi har udført næsten alle former for vedligeholdelse og forebyggende behandlinger på et utal af forskellige overflader inden for byggeri og anlæg. Vi har behandlet beton, natursten, tegl, træ, forskellige metaller og en lang række malede og ubehandlede flader.

Anerkendt viden

Vores mangeårige erfaring har givet os stor anerkendelse hos både førende rådgivende ingeniører og diverse test- og analyseinstitutter, fx Dansk Teknologisk Institut og det norske SINTEF.

Vi bruger naturligvis også vores viden til at hjælpe vores kunder, som både kan få gavn af vores indsigt og rådgivning til konkrete projekter eller som seminarer og kurser.

Vi tilbyder konsulentbistand inden for:
 • Forbyggende behandling ved angreb fra graffiti, alger og forurening
 • Rengøring og vedligeholdelse af facader
 • Fordele og ulemper ved de mange forskellige fremgangsmåder ved
  behandling og rensning af overflader
 • Drift og vedligeholdelse af natursten
 • Drift og vedligeholdelse af beton og teglstens overflader
 • Drift og vedligeholdelse af byudstyr
 • Drift og vedligeholdelse af overflader ved kommunale bygninger,
  pladser og monumenter
 • Forureningsbekæmpende behandling og vedligeholdelse i byggeriet
 • Imprægnering af beton og de mange muligheder for forskønnelse
 • Fordele og ulemper ved kemiske afrensninger
 • Rådgivning i forbindelse med konceptudarbejdelse af
  vedligeholdelsesaftaler til statsejendomme, banemiljøer, stations-
  områder, kommuneskoler, byområder m.m.
 • Valg af imprægnering – ulemper og fordele

Vi tilbyder også specielt tilrettede seminarer eller konsulentbistand inden for ovenstående områder, så det passer specifikt til virksomhedens behov.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller vil have et tilbud på en specifik opgave.